Karczynska.eu

Business Coaching

Business coaching jest to proces dedykowany menedżerom średniego szczebla oraz pozostałym pracownikom firmy, którzy potrzebują indywidualnego wsparcia w celu doskonalenia wybranych kompetencji i zwiększenia osobistej efektywności. Metoda pracy polega najczęściej na cyklu sesji (od 5 do 10) w odstępach około 2 tygodni, podczas którym pracuje się nad wcześniej sformułowanym celem.

Coaching to:

—» jeden z najskuteczniejszych oraz najbardziej efektywnych sposobów wspierania rozwoju osobistego i zawodowego człowieka.

Coaching to:

—» rozmowa oparta na partnerstwie, wzmacnianiu zaangażowania oraz wzmacnianiu związku, miedzy zachowaniami a stawianymi celami.

 

Coaching to:

—» odblokowywanie potencjału osoby i maksymalizacji jej działań.

Według standardów ICF coaching jest partnerstwem z klientem w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje klienta do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.

Books!
Shop!